Algemene Voorwaarden

All by Hemp
Gondel 28
3904 ZX  Veenendaal
The Netherlands

T: +31 (0)318 513 310
M: +31 (0)623 016 877
E: info@allbyhemp.com

Bedrijfsnaam: All by Hemp
Rechtsvorm: V.O.F.
KvK nr: 30261234
BTW nr: NL.821.925.246.B01

Algemene Voorwaarden AllByHemp.com

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Algemeen                                                
Artikel 2 – Producten en diensten
Artikel 3 – Prijs en informatie
Artikel 4 – Website voorwaarden
Artikel 5 – Registratie
Artikel 6 – Rekening en accounts
Artikel 7 – Persoonlijke informatie
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Retourbeleid
Artikel 10 – De overeenkomst en conclusie
Artikel 11 – Onnauwkeurigheden en weglatingen
Artikel 12 – Wijzigingen in de voorwaarden
Artikel 13 – Vrijwaringsclausules
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van All by Hemp en op alle tussen All by Hemp en de consument tot stand gekomen overeenkomsten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van allbyhemp.com.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wij behouden ons het recht voor de leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor de koper en hebben betrekking op alle producten die via onze website gekocht en gebruikt worden.
Door deze website Allbyhemp.com, of andere diensten van ons te gebruiken, accepteert u de algemene voorwaarden, inclusief aanvullingen die in de toekomst toegevoegd kunnen worden.
Allbyhemp.com  biedt de website en diensten aan op basis van uw acceptatie van de algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, heeft u geen toestemming de website of diensten te gebruiken.
All by Hemp behoudt het recht om de privacyverklaring  aan te passen. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring.

Artikel 2 – Producten en diensten
All by Hemp producten, zijn een natuurlijk product en onderhevig aan natuurlijke variaties. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen in kleur, geur of smaak van de producten.
Wij hebben het recht  om de producten op elk moment zonder enige verplichting tegenover de klant of een derde partij aan te passen of te verwijderen.
Wij hebben het recht om aanbiedingen en diensten aangaande onze producten te beëindigen.
All by Hemp heeft het recht, om naar eigen inzicht af te zien van de verkoop aan elk afzonderlijke persoon, derde partij, rechtsmacht,  regio, of land. Maar wij zijn dat niet verplicht.

Artikel 3 – Prijs en Informatie
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.                                                                                       
Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief btw. Bijkomende kosten zullen apart worden vermeld.
Alle prijzen, informatie en teksten op de website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie actueel, accuraat en compleet is.
Wij behouden het recht om onaangekondigd prijzen te veranderen en om alle informatie of de inhoud op onze website en in afgeleide teksten aan te passen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen bij te houden.
De informatie die wij u geven, moet niet worden opgevat als advies of medische kennis, het is alleen bedoeld voor algemene doeleinden. Iedere beslissing die u neemt op grond van de informatie op deze website is geheel voor uw eigen risico.

Artikel 4 – Website voorwaarden
De beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten aangegaan met of namens Massagepraktijk Surrender, handelend onder de naam All by Hemp, tenzij er anders is overeengekomen.
Door gebruik te maken van de website en de algemene voorwaarden te accepteren, geeft u aan dat u meerderjarig bent, in het land waar u woont.
De inhoud van de website allbyhemp.com en alle subdomeinen zijn eigendom van All by Hemp en mogen niet opnieuw worden gepubliceerd, veranderd, verspreid of gebruikt, zonder onze schriftelijke toestemming.
De producten die te zien zijn op de website zijn legaal in Europa, behalve Zwisterland. Bij twijfel kunt u altijd uw contact opnemen met uw lokale autoriteit.

Artikel 5 – Registratie
Om een bestelling te kunnen plaatsen bij allbyhemp.com, moet er een account worden aangemaakt.
Voor registratie zal de klant worden gevraagd om een  gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de inloggegevens veilig zijn.
De inloggegevens zijn persoonlijk . Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn inloggegevens goed te beschermen. All by Hemp is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens. Wij gaan er vanuit dat de persoon die onze website gebruikt, ook de klant is.
Als de klant vermoedt dat de inloggegevens gestolen zijn, moeten de gegevens zo snel mogelijk worden aangepast.
Let op! Wij zullen nooit om uw wachtwoord vragen.

Artikel 6 – Rekening en accounts
All by Hemp heeft het recht om de betaalmethoden te kiezen en te wijzigen, op ieder gewenst moment.
Zodra de betaling is ontvangen, zullen de producten verstuurd worden.
U als klant, moet er voor zorgen dat alle betalingsinformatie klopt en bijgewerkt is. All by Hemp is niet verantwoordelijk voor vertragingen of extra kosten die veroorzaakt zijn door niet volledige informatie.
Indien de bestelling van de klant geannuleerd of uitgesteld wordt, zal All by Hemp er alles aan doen, om de situatie zo snel mogelijk aan de klant uit te leggen.
Wij hebben het recht om een bestelling of dienst te weigeren.

Artikel 7 – Persoonlijke Informatie
De  persoonlijke informatie wordt bewaard en veilig beschermd zoals beschreven in onze privacyverklaring. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

Artikel 8 – Klachten
Klachten kunnen per e-mail, telefoon of per post aan All by Hemp worden gemeld. Wij streven ernaar om de klant binnen drie dagen een oplossing aan te bieden. Als er binnen drie dagen geen oplossing beschikbaar is, zullen wij contact op nemen met de klant en uitleg geven over de vervolgstappen.

Artikel 9 – Retourbeleid
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat de klant het recht heeft om binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting in de originele verpakking te retourneren. U kunt dan beroep doen op het herroepingsrecht. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper.
Alleen als de producten goed ontvangen en geïnspecteerd zijn, worden de kosten vergoed. Na ontvangst van de zending en goedkeuring over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.
Let op! Importkosten kunnen niet verhaald worden.
Als er een verkeerd of beschadigd product wordt ontvangen, neem dan alstublieft contact met ons op. Dit kan per telefoon, e-mail of per post, binnen veertien dagen na ontvangst. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

Artikel 10 – De Overeenkomst en conclusie
Wij adviseren de klant om de producten na ontvangst te inspecteren en in het geval van enige gebreken, om direct contact met ons op te nemen. Dit kan per telefoon, e-mail of per post.
Als een product bezorgd en geaccepteerd is op het opgegeven adres, dan ligt  het risico op dat  moment bij de klant.
Er kan niet gegarandeerd worden dat onze diensten continu of vrij van fouten zijn. In dat geval zal All by Hemp contact met de klant opnemen, om voor een oplossing te zorgen.
De overeenkomst treed in werking,  op het moment van acceptatie door de klant van het product dat geleverd is door All by Hemp. De voorwaarden opgesteld door All by Hemp zijn dan van kracht.

Artikel 11 – Onnauwkeurigheden en weglatingen
Wij streven er naar, dat alle informatie op onze website en in afgeleide teksten correct zijn. Het kan voorkomen dat er typefouten of weglatingen in voorkomen. Als dit het geval is, dan hebben wij het recht om dit te corrigeren waar dit nodig is.
Ook hebben wij het recht om bestellingen die hierdoor worden beïnvloedt te wijzigen of te annuleren.

Artikel 12 – Wijzigingen in de voorwaarden
Wij hebben het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover in te hoeven lichten. De nieuwste algemene voorwaarden kunnen op deze website bekeken worden.

Artikel 13 – Vrijwaringsclausules
All by Hemp of gelieerde zijn niet verantwoordelijk voor claims, verlies, verwondingen of welke schade dan ook als gevolg van het gebruiken van de diensten en producten van All by Hemp.
De klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de producten of diensten van All by Hemp  geheel op eigen risico gebeurt. Alle producten worden geleverd zonder uitdrukkelijke garanties.
All by Hemp kan niet verantwoordelijk worden gesteld, als blijkt dat het product niet de verwachte stoffen of percentages als inhoud heeft.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Interpretaties van de algemene voorwaarden die op twee manieren begrepen kunnen worden, kunnen niet gebruikt worden tegen de opsteller van deze voorwaarden.
Als deze algemene voorwaarden ongeldige bepalingen bevatten, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden. De partijen zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen die als vervanging zal dienen en voor zover de wet het toestaat, zo veel mogelijk de originele bedoelingen tegemoet zullen komen.

De overeenkomst is onderworpen aan de invloed van de Nederlandse wet.

Indien de wet dwingend iets anders voorschrijft, worden alle conflicten door een bevoegde Nederlandse rechter beoordeeld in de regio waar All by Hemp is gelegen.